ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503
Joomla 3.2 Templates by webtemplatesbox


alkotestKazne za alkohol u krvi:
Jedan od čestih uzroka saobraćajnih nezgoda je alkohol, granica toleracije je novim zakonom spuštena na 0,3 promila alkohola u krvi.
- blago bijanstvo: podrazumeva 0,3 promila alkohola u krvi
- umereno pijanstvo: 0,31-0,50 promila, kazna od 5.000 rsd, vozač se isključuje iz saobraćaja.
- srednje pijanstvo: 0,51-1,19 promila. Protiv vozača se u tom slučaju pokreće prekršajni postupak. Novčana kazna je od 6.000 do 20.000 rsd. Dobija se 6 kaznenih poena i vozač se isključuje iz saobraćaja.
- teško pijanstvo: 1,2-1,6 promila, prekršajni postupak, kazna od 15.000 do 30.000 rsd, 10 kaznenih poena, zadržavanje u policijskoj stanici najmanje 12 časova.
- veoma teško pijanstvo: 1,61-2,0 promika novčana kazna od 15.000 do 30.000 rsd, 12 kaznenih poena obavezno zadržavanje vozača u policijskoj stanici najmanje 12 časova.
- potpuno pijanstvo: više od 2 promila, podrazumeva se obavezno izricanje zatvorske kazne od 15 dana, 14 kaznenih poena i obavezno zadržavanje vozača u policijskoj stanici 12 časova.
 Za nivo alkohola od 0,51 pa naviše obavezno se uz novčanu kaznu izriče i zabrana upravljanja motornim vozilom.

Kazna za vožnju sa probnom dozvolom u alkoholisanom stanju:
Zavisno od stepena alkoholisanosti kazna je:    
- 5.000 rsd blaga i umerena alkoholisanost (od 0,3 do 0,5),
- 6.000 rsd do 20.000 rsd srednja alkoholisanost (od 0,5 do 1,2), 6 kaznenih poena i 3 meseca zabrane upravljanja,
-15.000 rsd do 30.000 rsd teška i veoma teška alkoholisanost (od 1,2 do 2,00), 10 kaznenih poena i 6 meseci zabrane upravljanja za tešku alkoholisanost ili 12 kaznenih poena i najmanje 8 meseci zabrane upravljanja za veoma tešku alkoholisanost.

Kazna za vožnju bez pratioca sa probnom vozačkom dozvolom pre 18-te godine:
Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 15.000 do 30.000 dinara, 5 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom 30 dana.

Kada se oduzima probna vozačka dozvola?
Ukoliko vozač sa probnom vozačkom sakupi 9 i više kaznenih poena oduzeće mu se dozvola.

Kazna za vožnju  sa probnom vozačkom dozvolom posle 23h:
Kazna je od 6.000 -20.000 rsd i 2 kaznena poena.

Kazna za vožnju sa isteklom probnom vozačkom dozvolom:
Sledi kazna od 6.000 -20.000 rsd, 2 kaznena poena i najmanje 30 dana zabrane upravljanja vozilom.


dru-radar 310x186Kolike su kazne za prekoračenje brzine kretanja?
Prekoračenje brzine u naseljenom mestu

- Za prekoračenja od 10 do 20 km/h se plaća mandatna novčana kazna od 5.000 rsd koja sa sobom ne povlači bodove i zabranu. Za prekoračenje do 10 km je kazna 3.000 rsd.
- Prekoračenje brzine za 21 do 50 km/h – 4 boda, 6.000-20.000 rsd i najmanje 30 dana zabrane upravljanja,
- Prekoračenje brzine za 51 do 70 km/h – 7 bodova, 15.000-30.000 rsd i najmanje 4 meseca zabrane upravljanja,
- Prekoračenje brzine za vise od 70 km/h – minimum 15 dana zatvora, alternativno novčana kazna od oko 120.000 rsd, 14 bodova i najmanje 8 meseci zabrane upravljanja.

Kazne za prekoračenje brzine van naseljenog mesta

- Prekoračenje do 20 km/h se kažnjava mandatnom kaznom od 3.000 rsd,
- Prekoračenje od 20 do 40 km/h se kažnjava kaznom od 5.000 rsd,
- Prekoračenje od 41 do 60 km/h – 3 boda, 6.000-20.000 rsd, i najmanje 30 dana zabrane upravljanja,
- Prekoračenje od 61 do 80 km/h – 6 bodova, 15.000-30.000 rsd, i najmanje 3 meseca zabrane upravljanja,
- Prekoračenje veće od 80 km/h – 14 bodova, minimum 15 dana zatvora, alternativno novčana kazna od oko 120.000 rsd, i zabrana najmanje 8 meseci upravljanja.


DOZVOLA SE PONIŠTAVA SA NAKUPLJENIH 18 BODOVA!
- Zabrana upravljanja važi za sve kategorije koje se imaju položene.
- Nema mogućnosti uslovne zabrane upravljanja.
- Zabrana se evidentira u sistemu i ništa se fizički ne upisuje u dozvolu.

puna linijaKazna za preticanje preko pune linije:
Kazna za nepoštovanje ovog propisa je ogromna  od 15.000 do 30.000 rsd uz 6 kaznenih bodova i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 meseca.

Verovatno ste se bar jednom našli u situaciji da se ispred vas kreće sporo vozilo koje vas zadržava i pravi kolonu i kreće se jako sporo. Da li da ga preteknete ili ne? Svi oni koji su to učinili preko pune linije napravili su prekršaj. Preticanje nije dozvoljeno bez obzira na to koliko se vozilo ispred vas sporo kretalo. Po propisu morate voziti iza dok se ne steknu uslovi da ga preteknete (dok ne prestane puna linija), a izuzetak se može napraviti samo ako se ono pre toga zaustavi. U tom slučaju, više se ne radi o preticanju, već o obilaženju i to se sme učiniti pod uslovom da se predhodno uverite da je to bezbedno.


Prelazak ulice na crveno – kazna:
Za prelazak ulice na crveno predviđena je kazna od 5.000 rsd. Čak i ako na kolovozu nema automobila. Ukoliko vodite dete sa sobom koje je mlađe od 12 godina kazna je dosta veća od 15.000 do 30.000 rsd.


Dete u krilu na prednjem sedištu kazna:
Radi se o ozbiljnom prekršaju, dete mlađe od 12 godina se ne sme nalaziti na prednjem sedištu, a kazna iznosi od 15.000-30.000 rsd i 6 kaznenih poena.

Kazna za vozače koji ne budu imali zimsku opremu kada vremenski uslovi to budu zahtevali iznosi 5.000 rsd.


Nevezivanje sigurnosnog pojasa kazna:
Svi putnici u vozilu moraju biti vezani, kazna za prekršioce je 5.000 rsd. i to pre paljenja automobila.

Kazna za vožnju za vreme trajanja zaštitne mere (zabrane):
Kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 rsd i 14 kaznenih poena.


Nasilinčka vožnja:
Zakon kaže da je nasilnička vožnja postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika. Navedena su dva primera - kada vozač dva ili više puta prođe kroz crveno svetlo ukoliko između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta, kao i kada vozač izvrši preticanje kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja.

Kazna za nasilničku vožnju: kazna zatvora od 30-60 dana i 15 kaznenih poena. Zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom od 9 meseci.

KAZNE

22 decembar 2013
KAZNE

Kazne za alkohol u krvi:Jedan od čestih uzroka saobraćajnih nezgoda je alkohol, granica toleracije je novim zakonom spuštena na 0,3 promila alkohola u krvi.- blago bijanstvo: podrazumeva 0,3 promila alkohola u krvi- umereno pijanstvo: 0,31-0,50 promila, kazna od 5.000 rsd, vozač se isključuje iz saobraćaja.- srednje pijanstvo: 0,51-1,19 promila. Protiv vozača se u tom slučaju pokreće prekršajni postupak. Novčana kazna...

LEKARSKO UVERENJE

22 decembar 2013
LEKARSKO UVERENJE

Jedan od uslova za početak praktične obuke je posedovanje važećeg lekarskog uverenja. Uverenje možete izvaditi: Dom zdravlja Stari Grad, Džordža Vašingtona 19, BeogradCena lekarskog uverenja:A,B kategorija: 2.500 rsd.Radno vreme: 7-13htelefon: 011/32-34-794sajt: http://www.dzstarigrad.org/ (http://www.dzstarigrad.org/) Dom za zdravstvenu zaštitu studenata, Krunska 57, VračarCena lekarskog uverenja:kategorija A,B cena: 2.500 rsd.Radno vreme: 7-12.30htelefon: 011/ 34-49-270sajt: http://www.studpol.rs/ (http://www.studpol.rs/) Dom zdravlja Palilula, Vojvode Vuka 10, BeogradCena...

POLAGANJE PRVE POMOĆI

22 decembar 2013
POLAGANJE PRVE POMOĆI

LOKACIJE: Dom zdravlja Dr. Ristić, Narodnih Heroja 38, Novi BeogradCena obuke i polaganja prve pomoći: 5.900,00 rsd. Telefon: 011/26-93-287sajt: http://www.dr-ristic.com/ (http://www.dr-ristic.com/) Hitna pomoć Beograd, autoput kod BIP-a, Franša Deparea 5, BeogradCena obuke i polaganja prve pomoći: 6.000,00 rsd.Telefon: 011/36-15-015sajt: http://www.beograd94.rs/ (http://www.dr-ristic.com/) CRVENI KRST BEOGRAD ORGANIZUJE OBUKU I POLAGANJA NA SKORO SVIM GRADSKIM OPŠTINAMA.Cena...

KONDICIONA VOŽNJA

22 decembar 2013
KONDICIONA VOŽNJA

Kondiciona vožnja je posebna obuka osmišljena za vozače koji već poseduju vozačku dozvolu, ali iz raznih razloga nisu dugo vozili. Ovom obukom obezbedićemo Vam da prođete kroz sve saobraćajne situacije u gradu i da obnovite ili usavršite sve elemente bezbedne vožnje: - Kružni tok saobraćaja,- Polazak na usponu,- Vožnja ulicama sa veoma jakim intezitetom,- Parkiranje VOZITE SA NAJBOLJIMA!!!!

IPComputers
Tuesday the 19th. .