ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503
Joomla 3.2 Templates by webtemplatesbox

A kategorija

A1   Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A2  Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg . Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina.  Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A     Motocikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine.  Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.   Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Za kandidate koji već poseduju vozačku dozvolu (novi obrazac) slušanje teoretske obuke nije potrebno. Kandidat polaže test, zatim vozi određeni fond časova na motociklima auto škole. Na kraju polaže praktični deo vozačkog ispita.

B kategorija

B    Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za obuku je potrebna lična karta, i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

• Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije

• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00

• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju

• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće

• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”

• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez    nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.

IPComputers
Tuesday the 19th. .