ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503 ul.Mije Kovačevića 10a, TC "BOGOSLOVIJA" tel. 011 2759-420 i mob. 064 615-9503
Joomla 3.2 Templates by webtemplatesbox

B KATEGORIJA

 obuka

 

019 golf5

 

 

 

 

Uslovi za upis:
- Da je kandidat napunio 16 godina,
- Da poseduje važeću ličnu kartu.

 

 

 

Po novim propisima predviđeno je da kandidat za vozača B kategorije prvo odsluša teoretsku nastavu u trajanju od 40 časova (30 časova predavanja i 10 časova vežbi). Jedan čas traje 45 minuta, a u toku dana kandidat može imati najviše 3 časa.

Nakon završetka teoretske nastave kandidat polaže teoretski deo vozačkog ispita, nakon čega vadi lekarsko uverenje i kreće sa praktičnom obukom.

l znak

 

 

Praktična obuka obuhvata 40 časova. Jedan čas traje 45 minuta. U toku dana kandidat može imati najviše 2 časa vožnje.

 

 

 

 

p oznaka probna vozacka

 

 

Po završetku praktične obuke, pošto položi ispit iz prve pomoći, kandidat polaže praktični deo vozačkog ispita – vožnju. Ukoliko je bio uspešan i na ovom delu ispita, kandidat dobija probnu vozačku dozvolu.

 

 

 

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:
 
• Može se koristiti samo na teritoriji  Republike Srbije,
• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00h,
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju,
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina,
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije. 

IPComputers
Tuesday the 19th. .