Uslovi za upis:

• A1 – 15 godina
• A2 – 17 godina
• A   – 23 godine

Za sve kategorije je neophodno posedovanje važeće lične karte.

 

Ukoliko nemate neku kategoriju, za sve A kategorije obavezno je odslušati teoretsku nastavu, nakon čega polažete teoretski deo vozačkog ispita (testove).

Praktični deo obuke zavisi od toga za koju A kategoriju želite da polažete, kao i od toga da li već imate vozačku dozvolu.

Ako posedujete vozačku dozvolu AM, B, C, D ili E kategoriju nije potrebna teoretska nastava, već se obučavate po skraćenom postupku. Polažete teoretski deo vozačkog ispita (testove) i nakon toga vadite lekarsko uverenje i počinjete praktičnu obuku na odgovarajućem motociklu. Fond časova praktične obuke zavisi od kategorije za koju se obučavate.

Po završetku obuke polažete praktični deo vozačkog ispita (vožnju).