Uslovi za upis:

  • Da je kandidat napunio 16 godina,
  • Da poseduje važeću ličnu kartu.

Po novim propisima predviđeno je da kandidat za vozača B kategorije prvo odsluša teoretsku nastavu u trajanju od 40 časova (30 časova predavanja i 10 časova vežbi). Jedan čas traje 45 minuta, a u toku dana kandidat može imati najviše 3 časa.

Nakon završetka teoretske nastave kandidat polaže teoretski deo vozačkog ispita, nakon čega vadi lekarsko uverenje i kreće sa praktičnom obukom.

Praktična obuka obuhvata 40 časova. Jedan čas traje 45 minuta. U toku dana kandidat može imati najviše 2 časa vožnje.

Po završetku praktične obuke, pošto položi ispit iz prve pomoći, kandidat polaže praktični deo vozačkog ispita – vožnju. Ukoliko je bio uspešan i na ovom delu ispita, kandidat dobija probnu vozačku dozvolu.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

  • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00h,
  • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju,
  • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
  • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
  • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina,
  • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.